1. 1. Pošaljite prijavu na mreži
  2. 2. Pregledajte i potvrdite plaćanje
  3. 3. Primite odobrenu vizu

Molimo unesite sve podatke na engleskom jeziku

Osobni podaci

*
Unesite svoje prezime točno onako kako je prikazano u putovnici
  • Prezime je poznato i kao Prezime ili Prezime
  • Unesite SVA imena (imena) onako kako se pojavljuju na vašoj putovnici.
*
Unesite svoje ime i ime, kao što je prikazano u putovnici
  • Navedite svoja imena (također poznata i kao "dati imena") točno onako kako su prikazana na vašoj putovnici ili osobnom dokumentu.
Provjerite je li dolje navedeno puno ime (uključujući sva srednja imena) na engleskom i točno odgovara imenu u vašoj putovnici.

*
*
*
Unesite svoj grad ili državu rođenja kao što je prikazano u putovnici
  • Unesite ime grada / mjesta / sela koje je prikazano u polju mjesta rođenja na vašoj putovnici. Ako u vašoj putovnici nema grada / mjesta / sela, upišite naziv grada / naselja / mjesta u kojem ste rođeni.
*
  • Na padajućem izborniku odaberite naziv zemlje prikazan u polju Mjesto rođenja na vašoj putovnici.
*
  • Na e-adresu koju navedete primit ćete e-poštu koja potvrđuje primitak vaše prijave.
*

Koristite Gmail, Yahoo ili Microsoft račun e-pošte

*